זכויות יוצרים

רישיון Creative Commons
היצירות ב"מבט פילוסופי" וכל היצירות תחת הדומיין talyaron.com מוצעת תחת רישיון ייחוס 2.5 לא מותאם של Creative Commons.
מבוסס על יצירה הנמצאת בכתובת talyaron.com.

רבי יוסי: "כל המביא דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם" (מסכת נידה, פרק ב', דף י"ט ב')