6 מחשבות על “פרשת נווה-קם – משפט הציבור – שאלון

  1. העתקה של מסמכים סודיים והעברת תוכנם לגורם שלישי על ידי מי שאינו מורשה לכך היא עבירה לפי החוק בכל מדינה דמוקרטית גם כשמדובר במסמכים מסחריים, קל וחומר כשמדובר במסמכים ביטחוניים. מתן פקודה/הוראה/הנחייה להרוג טרוריסטים עם/בלי דם על הידיים על ידי מי שהוסמך לכך הוא מעשה חוקי לחלוטין בכל מדינה דמוקרטית בעולם. "משפט הציבור" הוא כלי אנרכיסטי המסכן את קיומה של כל דמוקרטיה אמיתית, המקיימת הפרדת- רשויות, שבה הציבור חורץ את משפטו בבחירות /משאלי עם לפי חוק/ה. בית המשפט הוא הגורם היחיד המוסמך על פי חוק לפסוק בכל עניין שיש בו עבירה על החוק. כל עוד בית המשפט כפוף לחוק ופוסק לפי החוק ואינו מכופף אותו לפי נטיות ליבם של השופטים, כל ההתפלספות הבלוגרית (מבלי להתייחס למניעיה "הפילוסופיים") היא חסרת טעם ומיותרת לחלוטין.

סגור לתגובות.